Photo Rating Website
Strona początkowa krzyżak E36 kratki VEMA KRUS Łódź KRS fi
Krajobraz Nizin Środkowopolskich

aaaahaha . XDaaaa

Temat: Ściąga z Geografii !
Klimat-zespół stanów pogody, powtarzających się w cyklu rocznym
Zlewisko-obszar, z którego wszystkie wody spływają do jednego morza
Dorzecze-obszar, z którego wody spływają do jednej rzeki głównej
Dział wodny-linia rozgraniczająca dwa dorzecza
Morena czołowa- ciąg wzniesień powstały przed czołem lądolodu lub
Lodowca górskiej [podczas ich dłuższego postoju. Zbudowany jest z
Głazów, żwiru, piasku i gliny przez nie przyniesionych
Morena denna- materiał skalny transportowany przez lodowiec w jego
dolnej części
Sandry- równiny piaszczyste pozostałe po przejściu lodowca
Pradolina- szeroka dolina powstała u czoła lodowca wyżłobiona przez
Lody topniejącego lodowca. Równoległa do lodowca.
Gołoborze- rumowisko dużych głazów o ostrych krawędziach
występujące m.in. w górnych partiach Gór Świętokrzyskich
Less- pylasta skała zwięzła składająca się z drobnych okruchów kwarcu
Krajobraz młodoglacyjny- krajobraz polodowcowy, nieznacznie
Zmieniony przez czynniki rzeźbotwórcze
Krajobraz staroglacyjny- krajobraz polodowcowy, znacznie zmieniony
Przez czynniki rzeźbotwórcze
Okres wegetacyjny- okres w którym śr. Dobowa Temp. powietrza wynosi
Min. 5*C W Polsce trwa ok. 200 dni
Klimat- zespół charakterystycznych stanów pogody, powtarzających się
w cyklu rocznym
Pasy:
1.Pas pobrzeży (pobrzeże szczecińskie, koszalińskie, Żuławy wiślane)
2.Pas pojezierzy (pojezierze wielkopolskie, mazurskie, pomorskie)
3.Pas nizin środkowopolskich (nizina mazowiecka, podlaska, śląska,
wielkopolska, Polesie podlaskie
4.Pas wyżyn (wyżyna lubelska z roztoczem, krakowsko-częstochowska,
kielecko-sandomierska, śląska, przedgórze sudeckie)
5.Pas kotlin (kotlina sandomierska, oświęcimska, kłodzka)
6.Pas gór (Sudety, Karpaty)
Średnia wysokość Polski 173 m n. p. m.
75% Polski to obszary nizinne
Polska należy do niziny środkowoeuropejskiej
Typy jezior:
~polodowcowe
- rynnowe (Miedwie, Hańcza)
- morenowe (Śniardwy, Drawsko)
- oczko wytopiskowe (Sitno)
- zastoiskowe (Głębokie)
~przybrzeżne- zamknięcie zatok morskich przez mierzeje
(Łebsko, Gardno, Jamno)
~deltowe – zamknięcie zakola delty rzecznej
(Dąbie, Drużno)
~krasowe – rozpuszczenie skał wapiennych przez wodę z CO²
(gł. Wyżyna Lubelska)
~górskie polodowcowe
- cyrkowe- żłobienie lodu (Czarny Staw)
~sztuczne – zbiorniki retencyjne (Solińskie, Czorsztyńskie)
Skrajne punkty Polski:
Północ: Przylądek Rozewie 54º40’N, 18º20’E
Południe: Szczyt Opołonek 49ºN, 22º50’E
Zachód: Kolano Odry 52º55’N, 14º07’E
Wschód: Kolano Bugu 50º50’N, 24º08’E
Powierzchnia  312000 km2
Ludność 38,2 mln
Gęstość zaludnienia: 122 os/km2
Plejstocen-epoka lodowcowa
Zlodowacenia:
-południowopolskie
-środkowopolskie
-północnopolskie
Czynniki kształtujące Ziemię:
-egzogeniczne(zewnętrzne)
-endogeniczne(wewnętrzne)
Orogenezy:
-kaledońska
-hercyńska (góry zrębowe)
-alpejska (góry fałdowe)
Masy powietrza:
Ppm(polarne morskie)-w zimie ciepłe, w lecie chłodne
PPk(polarne kontynentalne)-w zimie mróz, lato upał i słońce
PAm(arktyczne morskie)-zimne, przynosi opady śniegu
PAk(arktyczne kontynentalne)-bardzo zimne i suche
PZm(zwrotnikowe morskie)-wilgotne i b.ciepłe
PZk(zwrotnikowe kontynentalne)-gorące i suche
Polska ma klimat umiarkowany przejściowy
6 pór roku: przedwiośnie, wiosna, lato, jesień, przedzimie,
zima
Źródło: victor.com.pl/forum/viewtopic.php?t=6263
haha . XD

Designed By Royalty-Free.Org